Quận Tân Phú: chấp thuận đầu tư xây dựng hoa viên

Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc chấp thuận giao khu đất hơn 328m2 do Nhà nước quản lý, thuộc thửa đất  chính thức số 62, tờ bản đồ 81, bộ địa  chính P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú (tài liệu đo năm 2005) cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công  trình   quận  Tân Phú  để đầu tư  xây dựng hoa viên  khu phố 5, hẻm 263/16, tại đường Thạch Lam.
Tại trường hợp này, Thành phố  giao  đất  không thu  tiền  sử dụng đất, thời hạn sử dụng là ổn định lâu dài.
Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có trách nhiệm tổ chức cắm mốc bàn  giao ranh đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư, quảng lí phần diện tích lô đất đất thuộc phạm vi lộ giới đường (nếu có) theo quy định của nhà nước;  đồng thời Uy ban nhân dân Thành phố sẽ phải theo dõi, chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy định. Cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính và quản lý sử dụng đất theo quy định đa được đề ra trước đó.
 
Sở QHKT